Cíle kurzu

Získáte aktuální informace pro profesi Personalista. Zaměříte se na pracovní a obchodní právo, získávání, řízení, vzdělávání, hodnocení a motivování zaměstnanců. Soustředíte pozornost na budování kariery, komunikaci, psychologii a personální marketing. Kurz můžete zakončit zkouškou profesní kvalifikace s garancí MPSV.

Komu je kurz určen

 • Všem, kteří se chtějí naučit personalistiku a chtějí studovat online.

Nepřehlédněte

Co se naučíte

 • Personální činnosti a personální management: Dozvíte se postupy pro získávání nových pracovníků, obsazování pracovních míst, řízení a plánování kariéry. Seznámíte se s pravidly motivace, hodnocení a řízení pracovníků.
 • Pracovní právo: Získáte orientaci v zákoníku práce a dalších zákonech z oblasti pracovního práva.
 • Základy obchodního práva: Seznámíte se se základními pravidly pro uzavírání obchodních smluv.
 • Odměňování a mzdy: Budete se věnovat procesu odměňování pracovníků, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, mzdovému systému, výpočtu mzdy a benefitům.
 • Personální marketing: Objasníte si, co je to firemní kultura a jak nás ovlivňuje. Budete se věnovat sociálním sítím, pravidlům osobního marketingu a HR marketingu.
 • Komunikace: Připravíte se na komunikaci v týmu, řešení konfliktů a prezentaci.
 • Ekonomie: Naučíte s základy ekonomie.
 • Personální písemnosti: Budete vědět, jak zpracovávat personální písemnosti.
 • Práce s počítačem: Procvičíte videa s návodnými postupy pro používání aplikací MS Word a MS Excel.
 • Naučíte se novou a zajímavou profesi.

Obsah kurzu

Online kurz se skládá z těchto odborných celků

 1. Personální činnosti: Personální práce. Role personalisty. Popisy pracovních míst. Osobní spisy zaměstnanců. Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. Řízení pracovního výkonu. Hodnocení pracovního výkonu.
 2. Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Obsazování pracovních míst. Řízení a plánování kariéry. Motivace. Motivační systém organizace. Propouštění zaměstnanců z organizace. Trendy v personálním řízení.
 3. Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace. Sociální a zdravotní pojištění. Benefity. Výpočet mzdy.
 4. Právo: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. Vznik pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru. Pracovní doba. BOZP. Lékařské prohlídky. Ochrana osobních údajů.  Listina základních práv a svobod.  Antidiskriminační zákon. Základy obchodního práva. Uzavírání smluv.
 5. Ekonomie: Základy ekonomiky. Podniková ekonomika. Finanční řízení podniku.
 6. Personální marketing: Základy personálního marketingu. Marketingový mix. Komunikační mix. Personální výzkum. Značka zaměstnavatele. Sociální sítě. Firemní kultura.
 7. Písemná komunikace: Tvorba písemností dle ČSN 01 6910. Pravidla pro psaní textů. Datové schránky. Archivace a skartace.
 8. Práce s počítačem: MS Word. MS Excel.
 9. Komunikace: Řešení konfliktů. Argumentace a vyjednávání. Asertivita.

Jak online kurz vypadá

Kurz obsahuje:

 • 9 lekcí podle jednotlivých témat
 • 81 videí
 • studijní materiály
 • testy

Podívejte se na ukázku studijních materiálů, testů, videa.

Vše probíhá jednoduše

 • Dostanete přístup do online studijního systému, který bude platit 3 měsíce (po domluvě i déle).
 • Jsou zde pro Vás připravené studijní materiály +  interaktivní testy + videa.
 • Ovládání studijního systému přes internet a je snadné.

Čas výuky

 • Kurz si můžete objednat kdykoliv.
 • Sami si určíte, kdy a odkud chcete studovat.
 • Sami si určíte tempo studia.

Vstupní podmínky

 • Žádné vstupní znalosti personalistiky.

Získáte

 • Osvědčení o absolvování kurzu.

Zkouška profesní kvalifikace

Přehled videí

 • Úvod6 min
  1.  Práce personalisty6:02
 • Personální činnosti2 h 34 min
  2.  Personální činnosti, trendy v personalistice56:51
  3.  Vzdělávání zaměstnanců29:33
  4.  Hodnotící pohovory7:39
 • Personální management2 h 3 min
  5.  Získávání zaměstnanců1:02:54
  6.  Firemní kultura24:51
  7.  Psychologie18:56
  8.  Management16:37
 • Právo3 h 27 min
  9.  Základní právní předpisy10:51
  10.  Pracovní právo, základní pojmy, závislá práce10:20
  11.  Pracovní poměr15:43
  12.  Ukončení pracovního poměru28:16
  13.  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr3:29
  14.  Doručování v pracovněprávních vztazích8:00
  15.  Potvrzení o zaměstnání3:34
  16.  Sdílená pracovní místa6:01
  17.  Dovolená na zotavenou9:45
  18.  Home office8:56
  19.  Hromadné propouštění12:30
  20.  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů38:58
  21.  BOZP14:30
  22.  Překážky v práci23:47
  23.  Změny pracovního poměru12:08
 • Odměňování2 h 30 min
  24.  Odměňování19:03
  25.  Mzdový systém8:24
  26.  Mzda a její složky29:11
  27.  Zaměstnanecké benefity20:26
  28.  Výpočet mzdy12:55
 • Personální marketing2 h 30 min
  29.  HR marketing13:40
  30.  Personální marketing5:07
  31.  Sociální sítě59:01
  32.  Značka12:01
 • Komunikace17 min
  33.  Komunikace16:50
 • Písemná komunikace15 min
  34.  Druhy písemností7:09
  35.  Evidence písemností4:08
  36.  Archivace písemností3:50
 • Práce s počítačem10 h 0 min
  37.  MS Word5:00:01
  38.  MS Excel5:00:03
 • Ekonomie2 h 5 min
  39.  Ekonomie2:05:12
Celková délka videí 23 h 47 min
Poulová Pavlína

Pavlína Poulová, DiS.

„Naprostá spokojenost. Obsáhlé ale super! E-learnig také super! Je skvělé, že jsem se mohla vracet k přednáškám. Těším se, až poznatky uplatním v praxi. Doporučuji, už jsem se zmínila přátelům! “

Jana Fraňková

Jana Fraňková

„Obsah kurzu  je vyčerpávající. Je super, že výklad lektorů je nahraný, tudíž si jej člověk může zopakovat. Kurz doporučuji personalistům, manažerům, administrátorům. “

Alena Hrudková

Alena Hrudková

„Velmi přínosný kurz. Jsem spokojená. “

Andrea Churanová

Andrea Churanová

„Jsem maximálně spokojená ve všech ohledech. Všem moc děkuji! “

Karolína Stejskalová

Karolína Stejskalová

„Líbilo se mi, že obsah kurz je zaměřený na praxi. “

Online kurz

Jako Online kurzy označujeme kurzy, které obsahují předtočená videa + e-learning + studijní materiály.

Jak probíhají online kurzy aneb naše desatero!

 1. Společně s lektory praktiky s mnoholetou pracovní zkušeností jsme připravili propracované a intuitivní online studium.
 2. Po objednávce a zaplacení Vám zašleme přístup do online studijního systému, který bude platit 2 měsíce (po domluvě i déle).
 3. Po přihlášení do studijního systému uvidíte jednotlivé lekce kurzu a k nim příslušná videa a další studijní materiály jako např. příklady a testy (každý kurz má jiný typ a rozsah e-learningu).
 4. Ovládání systému je velmi jednoduché.
 5. Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 6. Videa i testy lze pouštět opakovaně.
 7. Pokud budete mít zájem, na závěr kurzu Vám pošleme test a Vy ho vypracujete.
 8. Pro kurzy Personalista, Administrativní pracovník a Marketing, reklama a komunikace platí možnost složení zkoušky profesní kvalifikace. Chcete-li ji absolvovat, napište si o termín. Po jejím složení získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci s autorizací MPSV.
 9. V případě zájmu vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu.
 10. Vždy jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a pomoci posunout Vás za Vaším cílem.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač s připojením k internetu.

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám to nejlepší, co máme. Děláme jen to, co dává smysl!