Motto, které mě charakterizuje

„Neúspěch je krok k úspěchu.“

Kdo jsem

Jsem člověk, který je rád v pohybu. Miluju sport, cestování a poznávání nových věcí a lidí.

Vzdělání

  • Obchodní akademie. TUL Liberec – Podniková ekonomika.
  • Universita v Lisabonu.

Odborná praxe

  • Daňový poradce.
  • Vedoucí daňové kanceláře Kodap MB, s.r.o.
  • Lektor účetnictví a daní – přednášky zejména z oblasti účetnictví podle české legislativy na všech úrovních. Dále přednášky v oblasti daňové problematiky a to zejména daně z příjmů ať už právnických, tak fyzických osob. Odborné konzultace v oblastech účetnictví a daně.
  • Daňový a účetní specialista ve společnostech Kodap Jablonec, Traficon Invest.
  • Tvorba analýz pro PPM Europe.
  • ING Bank.

Proč jsem tady

Rád předám svoje znalosti někomu dalšímu. Ani daně nemusí být vždy nuda.

Co mně dělá radost

Přátelé, volnost, cestování.

Čím já dělám radost

To musí posoudit lidi kolem mě. Nejspíš se snažím brát všechno ne až tak vážně, tak se pak cítí v pohodě i ostatní.

Mé online kurzy a webináře

Základy účetnictví online
Ing. Tomáš Zahrádka, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Bc. Vladislava Hořavová a Miloslava Dvořáková 5 lektorů
 

Základy účetnictví

Pochopíte logiku účetnictví a naučit se postupy účtování. Seznámíte se s účetními doklady, účetními výkazy a se základními účetními operacemi. Vše si procvičíte na videích, účetních příkladech a v online testech.


5 130 Kč
zobrazit kurz
Daně základy online
Ing. Tomáš Zahrádka a Ing. Miroslava Kroftová 2 lektoři
 

Daně základy

S daňovými poradci se seznámíte se základními daňovými předpisy ČR. Věnovat se budete problematice DPH, dani z příjmů fyzických osob i dani z příjmů právnických osob a dani silniční. Naučíte se základní pojmy a postupy.


4 114 Kč
zobrazit kurz
Účetnictví online
Ing. Tomáš Zahrádka, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Bc. Vladislava Hořavová a Miloslava Dvořáková 5 lektorů
 

Účetnictví

Proniknete do problematiky účetnictví od základů až po náročnější účtování. Získáte jistotu při účtování aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Naučíte se sestavit hospodářský výsledek. Procvičovat budete na příkladech z praxe.


7 865 Kč
zobrazit kurz
Účetnictví pro pokročilé online
Ing. Tomáš Zahrádka, Bc. Vladislava Hořavová a Miloslava Dvořáková 3 lektoři
 

Účetnictví pro pokročilé

Budete se věnovat složitějším účetním operacím, jako jsou zúčtovací vztahy, zúčtování daní a dotací, přechodné účty, vzájemné zápočty, finanční leasing, cenné papíry, opravné položky, rezervy, cizí měny, náklady a výnosy, účetní závěrka.


5 130 Kč
zobrazit kurz
Učetnictví, daně a daňová evidence online
Ing. Tomáš Zahrádka, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Bc. Vladislava Hořavová a Miloslava Dvořáková 5 lektorů
 

Učetnictví, daně a daňová evidence

Naučíte se celou účetní agendu od základů účetnictví přes složitější účetní operace až po účetní závěrku. Dozvíte se, jak vést daňovou evidenci. Budete se věnovat základům daňového systému ČR. Vše procvičíte na příkladech a testech.


9 075 Kč
zobrazit kurz
Účetnictví a daňový specialista online
Ing. Tomáš Zahrádka, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Irena Hobzová, Bc. Vladislava Hořavová, Miloslava Dvořáková a Ing. Eva Bartasová 7 lektorů
 

Účetnictví a daňový specialista

Naučíte se vše od základů přes náročné účetní a daňové operace. Vysvětlíte si účetní postupy, význam rozvahy a výsledovky, budete účtovat až k hospodářskému výsledku. V daňové části se budete věnovat především DPH, DPFO a DPPO.


13 310 Kč
zobrazit kurz
Účetnictví a daně online
Ing. Tomáš Zahrádka, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Bc. Vladislava Hořavová a Miloslava Dvořáková 5 lektorů
 

Účetnictví a daně

Připravíte se na práci v oboru účetnictví od základů přes složité účetní operace k účetní závěrce. Pochopíte principy a zásady účetnictví, aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Porozumíte daňové soustavě ČR. Vše si procvičíte na účetních příkladech, videích a online testech.


8 349 Kč
zobrazit kurz
Management online
Ing. Tomáš Zahrádka, Štěpánka Duchková, Ing. Mgr. Rudolf Příman, Ing. Tomáš Kouba, Mgr. Jana Berková, Vít Baloušek, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Bc. Vladislava Hořavová a Ing. Eva Bartasová 10 lektorů
 

Management

Získáte aktuální informace a postupy z oblastí marketing, personální management, pracovní právo a komunikace. Budete se věnovat ekonomii, daním a manažerskému účetnictví.


10 890 Kč
zobrazit kurz
Daňový specialista online
Ing. Tomáš Zahrádka, Ing. Martina Janečková a Ing. Miroslava Kroftová 3 lektoři
 

Daňový specialista

Naučíte se orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se se zákonitostmi DPH, daně z příjmů právnických a fyzických osob. Objasníte si oblast majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.


9 922 Kč
zobrazit kurz