Cíle kurzu

Získáte aktuální informace z oblasti daň z příjmů právnických osob od daňového poradce. Budete se podrobně věnovat tématům poplatníci daně, základ daně, placení daně a úpravy daňového základu.

Komu je kurz určen

 • Všem, kteří se chtějí naučit problematiku DPPO.
 • Těm, co chtějí DPPO studovat on-line.

Obsah

 • Poplatník daně a předmět daně
 • Uznatelnost nákladů
 • Paušální výdaje na dopravu
 • Účty
 • Odpisy
 • Položky zvyšující a snižující základ daně
 • Úroky propojené osoby
 • Nezdanitelné části
 • Mzdy
 • Rezervy
 • Opravné položky
 • Benefity
 • Daňové přiznání
 • Příklady

Jak online kurz vypadá

 • Kurz obsahuje:
  • 21 videí
  • studijní materiály

Jak vše probíhá

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému, který bude platit 3 měsíce (po domluvě možno i déle).
 • Online systém obsahuje materiály ke studiu. Jsou zde pro Vás připravené studijní materiály + videa.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.

Čas

 • Kurz si můžete objednat kdykoliv.
 • Sami si určíte kdy a odkud chcete studovat.
 • Sami si určíte tempo studia.

Vstupní podmínky

 • Žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač a připojení k internetu.

Přehled videí

 • DPPO1 h 21 min
  1.  Úvod4:52
  2.  Položky zvyšující ZD3:32
  3.  Uznatelnost nákladů2:08
  4.  Paušální výdaje na dopravu2:39
  5.  Konkrétní účty7:11
  6.  Odpisy auto4:15
  7.  Položky snižující ZD5:03
  8.  Úroky2:49
  9.  Rozdíly odpisů a zůstatkové ceny3:01
  10.  Výpočet daňových odpisů2:18
  11.  Nezdanitelné části3:16
  12.  Výpočet mzdy2:57
  13.  Rezerva na opravy4:52
  14.  Zálohy2:32
  15.  Opravné položky k pohledávkám4:52
  16.  Benefity6:05
  17.  Podání daňového přiznání1:57
  18.  Příklady17:07
Celková délka videí 1 h 21 min

Online kurz

Jako Online kurzy označujeme kurzy, které obsahují předtočená videa + e-learning + studijní materiály.

Jak probíhají online kurzy aneb naše desatero!

 1. Společně s lektory praktiky s mnoholetou pracovní zkušeností jsme připravili propracované a intuitivní online studium.
 2. Po objednávce a zaplacení Vám zašleme přístup do online studijního systému, který bude platit 2 měsíce (po domluvě i déle).
 3. Po přihlášení do studijního systému uvidíte jednotlivé lekce kurzu a k nim příslušná videa a další studijní materiály jako např. příklady a testy (každý kurz má jiný typ a rozsah e-learningu).
 4. Ovládání systému je velmi jednoduché.
 5. Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 6. Videa i testy lze pouštět opakovaně.
 7. Pokud budete mít zájem, na závěr kurzu Vám pošleme test a Vy ho vypracujete.
 8. Pro kurzy Personalista, Administrativní pracovník a Marketing, reklama a komunikace platí možnost složení zkoušky profesní kvalifikace. Chcete-li ji absolvovat, napište si o termín. Po jejím složení získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci s autorizací MPSV.
 9. V případě zájmu vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu.
 10. Vždy jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a pomoci posunout Vás za Vaším cílem.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač s připojením k internetu.

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám to nejlepší, co máme. Děláme jen to, co dává smysl!