Cíle kurzu

Naučíte se, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence. Budete se věnovat tématům peněžní deník, evidence příjmů, výdajů, pohledávek, dluhu, mzdám a inventarizaci. Seznámíte se základy DPH a daněmi z příjmů.

Komu je kurz určen

 • Všem, kteří se chtějí naučit daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví).
 • Těm, kteří chtějí studovat online.

Co se naučíte

 • Daně: Naučíte se orientovat v DPH, silniční dani a daních z příjmů.
 • Daňovou evidenci: Budete vědět, jak zpracovávat agendu daňové evidence.

Obsah kurzu

On-line kurz se skládá ze 2 odborných celků:

1) Daně

 • Úvod do daní.
 • Silniční daň.
 • Daň z příjmů právnických osob.
 • Daň z příjmů fyzických osob.
 • Daň z přidané hodnoty.
 • Osvobození na dani.

2) Daňová evidence

 • Evidence příjmů a výdajů. Peněžní deník.
 • Evidence majetku, zásob, pohledávek, DPH.
 • Mzdy. Zdravotní a sociální pojištění.
 • Uzávěrkové práce. Inventarizace.

Jak vše probíhá

 • Dostanete přístup do online studijního systému, který bude platit 2 měsíce.
 • Jsou zde pro Vás připravené studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + videa + e-book.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.

Jak online kurz vypadá

Kurz obsahuje:

 • 17 lekcí podle jednotlivých témat
 • 29 videí
 • příklady a procvičování

Podívejte se, jak náš on-line kurz vypadá.

Čas

 • Kurz si můžete objednat kdykoliv.
 • Sami si určíte kdy a odkud chcete studovat.
 • Sami si určíte tempo studia.

Vstupní podmínky

 • Žádné vstupní znalosti daňové evidence a daní.
 • Potřebujte pouze počítač a připojení k internetu.

Získáte

 • Osvědčení o absolvování kurzu.

Přehled videí

Celková délka videí 2 h 25 min

Online kurz

Jako Online kurzy označujeme kurzy, které obsahují předtočená videa + e-learning + studijní materiály.

Jak probíhají online kurzy aneb naše desatero!

 1. Společně s lektory praktiky s mnoholetou pracovní zkušeností jsme připravili propracované a intuitivní online studium.
 2. Po objednávce a zaplacení Vám zašleme přístup do online studijního systému, který bude platit 2 měsíce (po domluvě i déle).
 3. Po přihlášení do studijního systému uvidíte jednotlivé lekce kurzu a k nim příslušná videa a další studijní materiály jako např. příklady a testy (každý kurz má jiný typ a rozsah e-learningu).
 4. Ovládání systému je velmi jednoduché.
 5. Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 6. Videa i testy lze pouštět opakovaně.
 7. Pokud budete mít zájem, na závěr kurzu Vám pošleme test a Vy ho vypracujete.
 8. Pro kurzy Personalista, Administrativní pracovník a Marketing, reklama a komunikace platí možnost složení zkoušky profesní kvalifikace. Chcete-li ji absolvovat, napište si o termín. Po jejím složení získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci s autorizací MPSV.
 9. V případě zájmu vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu.
 10. Vždy jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a pomoci posunout Vás za Vaším cílem.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač s připojením k internetu.

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám to nejlepší, co máme. Děláme jen to, co dává smysl!