Cíle kurzu

Naučíte se, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence. Budete se věnovat tématům peněžní deník, evidence příjmů, výdajů, pohledávek, dluhu, mzdám a inventarizaci. Seznámíte se základy DPH a daněmi z příjmů.

Komu je kurz určen

 • Všem, kteří se chtějí naučit daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví).
 • Těm, kteří chtějí studovat online.

Co se naučíte

 • Daně: Naučíte se orientovat v DPH, silniční dani a daních z příjmů.
 • Daňovou evidenci: Budete vědět, jak zpracovávat agendu daňové evidence.

Obsah kurzu

On-line kurz se skládá ze 2 odborných celků:

1) Daně

 • Úvod do daní.
 • Silniční daň.
 • Daň z příjmů právnických osob.
 • Daň z příjmů fyzických osob.
 • Daň z přidané hodnoty.
 • Osvobození na dani.

2) Daňová evidence

 • Evidence příjmů a výdajů. Peněžní deník.
 • Evidence majetku, zásob, pohledávek, DPH.
 • Mzdy. Zdravotní a sociální pojištění.
 • Uzávěrkové práce. Inventarizace.

Jak vše probíhá

 • Dostanete přístup do online studijního systému, který bude platit 3 měsíce (po domluvě možno i déle).
 • Jsou zde pro Vás připravené studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + videa + e-book.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.

Jak online kurz vypadá

Kurz obsahuje:

 • 17 lekcí podle jednotlivých témat
 • 29 videí
 • příklady a procvičování

Podívejte se, jak náš on-line kurz vypadá.

Čas

 • Kurz si můžete objednat kdykoliv.
 • Sami si určíte kdy a odkud chcete studovat.
 • Sami si určíte tempo studia.

Vstupní podmínky

 • Žádné vstupní znalosti daňové evidence a daní.
 • Potřebujte pouze počítač a připojení k internetu.

Získáte

 • Osvědčení o absolvování kurzu.

Přehled videí

 • Úvod – daně14 min
  1.  Poplatník x plátce4:38
  2.  Náklady5:23
  3.  Zůstatková cena3:44
 • Silniční daň12 min
  4.  Silniční daň4:15
  5.  Příklady7:19
 • Daň z příjmů právnických osob11 min
  6.  DPPO4:52
  7.  HV, Zálohy3:42
  8.  Paušální výdaje2:29
 • Daň z příjmů fyzických osob36 min
  9.  DPFO2:18
  10.  Příjmy4:24
  11.  Nezdanitelné části3:06
  12.  Slevy na dani6:14
  13.  Zálohy9:44
  14.  Paušální daň3:25
  15.  Příklady7:13
 • DPH33 min
  16.  Základní pojmy3:51
  17.  Tuzemsko3:32
  18.  Přenesená daňová povinnost3:26
  19.  Registrace5:14
  20.  Dodání zboží5:29
  21.  Osvobozená plnění3:39
  22.  Krácení nároku2:43
  23.  Přiznání k DPH5:21
 • Osvobození na dani7 min
  24.  Osvobození na dani7:18
 • Daňová evidence5 h 31 min
  25.  Právní úprava daňové evidence13:56
  26.  Výdaje, peněžní deník18:05
  27.  Dlouhodobý majetek8:01
  28.  Odpisy majetku15:50
  29.  DPH18:27
  30.  Silniční daň8:34
  31.  Evidence zásob a jejich ocenění8:26
  32.  Mzdy – teorie17:58
  33.  Mzdy – příklady2:54
  34.  Cestovní náhrady12:33
  35.  Uzávěrkové operace, přechod z DE a účetnictví12:19
  36.  Škody, přechod DE na paušální výdaje13:18
  37.  Sociální a zdravotní pojištění – teorie16:01
  38.  Sociální a zdravotní pojištění – příklad a výpočet daně9:55
  39.  Příklad č. 1 a 27:48
  40.  Příklad č. 37:11
  41.  Příklad č. 4 – úkol č. 113:16
  42.  Příklad č. 4 – úkol č. 2 ,37:17
  43.  Příklad č. 4 – úkol 416:19
  44.  Příklad č. 4 – úkol 54:24
  45.  Příklady na odpisy a zásoby11:02
  46.  Příklady – DPH, cestovní náhrady, přechod z DE na UCE10:41
  47.  Příklady na mzdy9:07
  48.  Komplexní příklady na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů8:05
Celková délka videí 6 h 24 min

Online kurz

Jako Online kurzy označujeme kurzy, které obsahují předtočená videa + e-learning + studijní materiály.

Jak probíhají online kurzy aneb naše desatero!

 1. Společně s lektory praktiky s mnoholetou pracovní zkušeností jsme připravili propracované a intuitivní online studium.
 2. Po objednávce a zaplacení Vám zašleme přístup do online studijního systému, který bude platit 2 měsíce (po domluvě i déle).
 3. Po přihlášení do studijního systému uvidíte jednotlivé lekce kurzu a k nim příslušná videa a další studijní materiály jako např. příklady a testy (každý kurz má jiný typ a rozsah e-learningu).
 4. Ovládání systému je velmi jednoduché.
 5. Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 6. Videa i testy lze pouštět opakovaně.
 7. Pokud budete mít zájem, na závěr kurzu Vám pošleme test a Vy ho vypracujete.
 8. Pro kurzy Personalista, Administrativní pracovník a Marketing, reklama a komunikace platí možnost složení zkoušky profesní kvalifikace. Chcete-li ji absolvovat, napište si o termín. Po jejím složení získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci s autorizací MPSV.
 9. V případě zájmu vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu.
 10. Vždy jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a pomoci posunout Vás za Vaším cílem.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač s připojením k internetu.

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám to nejlepší, co máme. Děláme jen to, co dává smysl!