Cíle kurzu

Připravíte se na práci v oboru účetnictví od základů přes složité účetní operace k účetní závěrce. Pochopíte principy a zásady účetnictví, aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Porozumíte daňové soustavě ČR. Vše si procvičíte na účetních příkladech, videích a online testech.

Komu je kurz určen

 • Všem, kteří se chtějí naučit účetnictví a základy daní pro používání v praxi.
 • Těm, kteří chtějí účetnictví a daně studovat on-line s účetními a daňovými poradci.

Co se naučíte

 1. Základy účetnictví: Naučíte se základní principy a zásady účetnictví. Seznámíte se s legislativou účetnictví, účetními doklady, účetními výkazy a se základními účetními operacemi. Pochopíte vztah odběratelů a dodavatelů. Budete znát cestu peněz mezi bankou a pokladnou.
 2. Účetnictví pro pokročilé: Pochopíte účetní operace z oblastí zúčtovací vztahy, účtování daní a dotací, finanční leasing, cenné papíry, opravné položky, přechodné účty, rezervy, cestovní náhrady. Budete se věnovat nákladům a výnosům. Projdete si postup při účetní závěrce.
 3. Základy daní: Porozumíte silniční dani, DPPO, DPFO, DPH.
 4. Řešit příklady: Budete mít k dispozici množství interaktivních testů, na kterých si můžete vyzkoušet správné účtování.

Obsah kurzu

Online kurz se skládá ze 3 odborných celků.

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
 • Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.
 • Podvojnost. Přehled tříd.
 • Inventarizace.
 • Účtování pokladny, banky.
 • Zúčtovací vztahy. DPH.
 • Majetek. Zásoby.
 • Mzdy. Zaúčtování mezd. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Nástup nového zaměstnance.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady.
 • Daně a dotace.
 • Přechodné účty.
 • Opravné položky.
 • Vlastní kapitál.
 • Rezervy.
 • Cizí měny.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka.

3) Daně

 • Úvod do daní.
 • Silniční daň.
 • Daň z příjmů právnických osob.
 • Daň z příjmů fyzických osob.
 • Daň z přidané hodnoty.
 • Osvobození na dani.

Jak online kurz vypadá

 • 33 lekcí podle jednotlivých témat.
 • 90 videí.
 • příklady a procvičování (téměř 500 otázek).

Podívejte se, jak náš on-line kurz vypadá.

Vše probíhá jednoduše

 • Dostanete přístup do online studijního systému, který bude platit 2 měsíce (po dohodě můžeme i prodloužit).
 • Online systém obsahuje – studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + videa + e-book.

Čas

 • Studovat můžete kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

Vstupní podmínky

 • Žádné přechozí znalosti
 • Jen počítač a připojení k internetu.

Získáte

 • Osvědčení o absolvování kurzu.

Přehled videí

Celková délka videí 7 h 54 min
Gabriela Krátká, DiS.

Gabriela Krátká, DiS.

„Manžel podniká a požádal mě, abych mu pomáhala s účetnictvím. Je to obor, který je mi hodně vzdálený, neměla jsem sebemenší základy. Chtěla jsem si je tedy někde nastudovat. Na internetu jsem našla online kurz Centra služeb a podnikání. Moje velké obavy, jak z nového oboru, tak z „neživé“ formy vzdělávání, byly vzápětí rozptýleny skvělými videi i studijními materiály. Do praxe se mi tento kurz určitě výborně hodí, ráda tady absolvuji další. Z online formy nemusí mít nikdo strach. “

Online kurz

Jako Online kurzy označujeme kurzy, které obsahují předtočená videa + e-learning + studijní materiály.

Jak probíhají online kurzy aneb naše desatero!

 1. Společně s lektory praktiky s mnoholetou pracovní zkušeností jsme připravili propracované a intuitivní online studium.
 2. Po objednávce a zaplacení Vám zašleme přístup do online studijního systému, který bude platit 2 měsíce (po domluvě i déle).
 3. Po přihlášení do studijního systému uvidíte jednotlivé lekce kurzu a k nim příslušná videa a další studijní materiály jako např. příklady a testy (každý kurz má jiný typ a rozsah e-learningu).
 4. Ovládání systému je velmi jednoduché.
 5. Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 6. Videa i testy lze pouštět opakovaně.
 7. Pokud budete mít zájem, na závěr kurzu Vám pošleme test a Vy ho vypracujete.
 8. Pro kurzy Personalista, Administrativní pracovník a Marketing, reklama a komunikace platí možnost složení zkoušky profesní kvalifikace. Chcete-li ji absolvovat, napište si o termín. Po jejím složení získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci s autorizací MPSV.
 9. V případě zájmu vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu.
 10. Vždy jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a pomoci posunout Vás za Vaším cílem.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač s připojením k internetu.

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám to nejlepší, co máme. Děláme jen to, co dává smysl!