Motto, které mě charakterizuje

Kdysi jsem chtěla být astronomem, tak mě teď napadlo: „Per aspera ad astra – přes překážky ke hvězdám“

Kdo jsem

Životní optimista, s věkem trochu realista, bojuju pořád s časem, pořád se těším na něco nového.

Vzdělání

  • VUT Brno, Elektrotechnická fakulta Brno, Obor Elektronické počítače.
  • Rekvalifikační kurz podvojného účetnictví. Zkouška na daňového poradce.

Praxe lektora

  • Od roku 2001 lektorská činnost v oboru účetnictví a daní pro úřad práce v Přerově a Olomouci (rekvalifikační kurzy).
  • Od roku 2010 lektorská činnost v Praze.

Odborná praxe

  • Daňová a účetní poradkyně – vedení účetnictví, daňové evidence a mezd pro menší firmy a fyzické osoby, daňové poradenství pro široké spektrum subjektů.
  • Daňová a účetní kancelář KODAP City s.r.o. – jednatelka a daňová poradkyně

Proč jsem tady

Protože mě baví učit ostatní to, co umím já, předávat jim dlouholetou zkušenost a radovat se z toho, když jim usnadním život. Fakt bych chtěla, aby lidi bavilo dělat svou práci a aby ji dělali s radostí a odpovědně.

Co mně dělá radost

Svěží ráno při běhu, cestování, čtení a poslední dobou znovuobjevování světa přes vnoučátka. Taky dobré jídlo a fakt volný víkend!

Čím já dělám radost

Snad optimismem a podporou.

Mé online kurzy a webináře

Základy účetnictví online
Ing. Tomáš Zahrádka, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Bc. Vladislava Hořavová a Miloslava Dvořáková 5 lektorů
 

Základy účetnictví

Pochopíte logiku účetnictví a naučit se postupy účtování. Seznámíte se s účetními doklady, účetními výkazy a se základními účetními operacemi. Vše si procvičíte na videích, účetních příkladech a v online testech.


5 130 Kč
zobrazit kurz
Daně základy online
Ing. Tomáš Zahrádka a Ing. Miroslava Kroftová 2 lektoři
 

Daně základy

S daňovými poradci se seznámíte se základními daňovými předpisy ČR. Věnovat se budete problematice DPH, dani z příjmů fyzických osob i dani z příjmů právnických osob a dani silniční. Naučíte se základní pojmy a postupy.


4 114 Kč
zobrazit kurz
Účetnictví online
Ing. Tomáš Zahrádka, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Bc. Vladislava Hořavová a Miloslava Dvořáková 5 lektorů
 

Účetnictví

Proniknete do problematiky účetnictví od základů až po náročnější účtování. Získáte jistotu při účtování aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Naučíte se sestavit hospodářský výsledek. Procvičovat budete na příkladech z praxe.


7 865 Kč
zobrazit kurz
Učetnictví, daně a daňová evidence online
Ing. Tomáš Zahrádka, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Bc. Vladislava Hořavová a Miloslava Dvořáková 5 lektorů
 

Učetnictví, daně a daňová evidence

Naučíte se celou účetní agendu od základů účetnictví přes složitější účetní operace až po účetní závěrku. Dozvíte se, jak vést daňovou evidenci. Budete se věnovat základům daňového systému ČR. Vše procvičíte na příkladech a testech.


9 075 Kč
zobrazit kurz
Účetnictví a daňový specialista online
Ing. Tomáš Zahrádka, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Irena Hobzová, Bc. Vladislava Hořavová, Miloslava Dvořáková a Ing. Eva Bartasová 7 lektorů
 

Účetnictví a daňový specialista

Naučíte se vše od základů přes náročné účetní a daňové operace. Vysvětlíte si účetní postupy, význam rozvahy a výsledovky, budete účtovat až k hospodářskému výsledku. V daňové části se budete věnovat především DPH, DPFO a DPPO.


13 310 Kč
zobrazit kurz
Účetnictví a daně online
Ing. Tomáš Zahrádka, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Bc. Vladislava Hořavová a Miloslava Dvořáková 5 lektorů
 

Účetnictví a daně

Připravíte se na práci v oboru účetnictví od základů přes složité účetní operace k účetní závěrce. Pochopíte principy a zásady účetnictví, aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Porozumíte daňové soustavě ČR. Vše si procvičíte na účetních příkladech, videích a online testech.


8 349 Kč
zobrazit kurz
Mzdové účetnictví online
Jan Svatoň, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Bc. Vladislava Hořavová, Miloslava Dvořáková a Jana Čejdová, DiS. 6 lektorů
 

Mzdové účetnictví

Dozvíte se aktuální informace a postupy pro zpracování mzdové agendy. Pochopíte systémy odměňování. Naučíte se vypočítat mzdu, zpracovat daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění, orientovat se v zákoníku práce a vyplnit příslušné formuláře.


8 349 Kč
zobrazit kurz
Management online
Ing. Tomáš Zahrádka, Štěpánka Duchková, Ing. Mgr. Rudolf Příman, Ing. Tomáš Kouba, Mgr. Jana Berková, Vít Baloušek, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Bc. Vladislava Hořavová a Ing. Eva Bartasová 10 lektorů
 

Management

Získáte aktuální informace a postupy z oblastí marketing, personální management, pracovní právo a komunikace. Budete se věnovat ekonomii, daním a manažerskému účetnictví.


10 890 Kč
zobrazit kurz
DPH online
Ing. Miroslava Kroftová Ing. Miroslava Kroftová
 

DPH

Seznámíte se zákonem o DPH. Naučíte se vystavit daňové doklady, posoudit nárok na odpočet daně, určit místo plnění a sestavit přiznání k DPH. Vše Vám vysvětlí daňový poradce teoreticky i na příkladech z praxe.


4 114 Kč
zobrazit kurz
Daňový specialista online
Ing. Tomáš Zahrádka, Ing. Martina Janečková a Ing. Miroslava Kroftová 3 lektoři
 

Daňový specialista

Naučíte se orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se se zákonitostmi DPH, daně z příjmů právnických a fyzických osob. Objasníte si oblast majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.


9 922 Kč
zobrazit kurz