Cíle kurzu

Získáte aktuální informace a postupy z oblastí marketing, personální management, pracovní právo a komunikace. Budete se věnovat ekonomii, daním a manažerskému účetnictví.

Komu je kurz určen

 • Všem, kteří se chtějí získat znalosti a dovednosti z oboru management.
 • Těm, kteří chtějí management studovat online.

Co všechno se naučíte

 • Personální management: Dozvíte se postupy pro získávání nových pracovníků, obsazování pracovních míst, řízení a plánování kariéry. Seznámíte se s pravidly hodnocení, řízení a motivací pracovníků.
 • Odměňování a mzdy: Budete se věnovat procesu odměňování pracovníků, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, mzdovému systému, výpočtu mzdy, benefitům.
 • Pracovní právo: Získáte orientaci v zákoníku práce a dalších zákonech z oblasti pracovního práva.
 • Základy obchodního práva: Seznámíte se se základními pravidly pro uzavírání obchodních smluv.
 • Personální marketing: Objasníte si, co je to firemní kultura a jak nás ovlivňuje. Budete se věnovat sociálním sítím, pravidlům osobního marketingu a HR marketingu.
 • Marketing: Seznámíte se metodami marketingu, s marketingovou komunikací, marketingovým mixem a internetovým marketingem.
 • Komunikační dovednosti: Naučíte se pravidla efektivní komunikace.
 • Základy ekonomie: Budete se věnovat ekonomii z prohledu manažera.
 • DPH, DPPO: Seznámíte se se základními daněmi DPH a DPPO.
 • Manažerské účetnictví: Pochopíte účetní výkazy, kalkulace a finanční analýzu.
 • Manažerské procesy: Svou pozornost zaměříte na plánování, kontrolu a řízení.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro manažerskou praxi budete potřebovat.

Obsah kurzu

Online kurz se skládá z několika odborných celků, které na sebe navazují.

 1. Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Pracovní motivace. Řízení pracovního výkonu. Řízení a plánování kariéry. Trendy v personálním řízení. Firemní kultura.
 2. Marketing: Marketing management. Marketingový mix. Marketingová koncepce. SWOT analýza, BCG matice. Brand management. Cenová politika.
 3. Internetový marketing: Tvorba webových stránek.
 4. Právo: Pracovní právo. Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. Základy obchodního práva. Uzavírání smluv.
 5. Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace. Benefity. Výpočet mzdy. Mzda a její složky. Sociální a zdravotní pojištění. Důchodové pojištění. Pracovní neschopnost.
 6. Personální marketing: Personálního marketing. HR marketing. Sociální sítě.
 7. Komunikační dovednosti: Komunikace verbální a neverbální. Vyjednávání a argumentace. Konflikty na pracovišti.
 8. Manažerské účetnictví: Účetnictví. Výkazy. Sledování hospodaření podniku. Rozhodování. Kalkulace. Finanční analýza.
 9. Ekonomie: Ekonomie z pohledu manažera.
 10. Daň z přidané hodnoty: Předmět daně. Osvobozená plnění. Daňové doklady.
 11. Daň z příjmů právnických osob: Uznatelné náklady. Paušální výdaje. Nezdanitelné částky. Výpočet mzdy. Benefity.

Čas

 • Kurz si můžete objednat kdykoliv.
 • Sami si určíte, kdy a odkud chcete studovat.
 • Sami si určíte tempo studia.

Jak vše probíhá

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému, který bude platit 3 měsíce (po domluvě možno i déle).
 • On-line systém obsahuje materiály ke studiu. Jsou zde pro Vás připravené studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + prezentace + e-booky.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.

Vstupní podmínky

 • Žádné vstupní znalosti managementu.
 • Potřebujte pouze počítač a připojení k internetu.

Přehled videí

 • Úvod do managementu17 min
  1.  Management16:37
 • Marketing46 min
  2.  Marketingová koncepce13:35
  3.  Bran management12:28
  4.  Životní cyklus produktu12:25
  5.  Cenová politika7:24
 • Internetový marketing2 h 10 min
  6.  Proces a práce s poptávkou20:00
  7.  Analýza5:36
  8.  Návrh webu7:46
  9.  Obsah webu12:37
  10.  Grafický design a implementace8:33
  11.  Propagace46:12
  12.  Analýza návštěvnosti v google analytics29:07
 • Personální management2 h 45 min
  13.  Získávání zaměstnanců1:02:54
  14.  Hodnotící pohovory8:39
  15.  Firemní kultura14:51
  16.  Psychologie18:56
 • Právo6 h 36 min
  17.  Základní právní předpisy10:51
  18.  Pracovní právo, základní pojmy, závislá práce10:20
  19.  Pracovní poměr15:43
  20.  Ukončení pracovního poměru28:16
  21.  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr3:29
  22.  Doručování v pracovněprávních vztazích6:24
  23.  Potvrzení o zaměstnání3:34
  24.  Sdílená pracovní místa6:01
  25.  Dovolená na zotavenou13:42
  26.  Home office8:56
  27.  Hromadné propouštění12:30
  28.  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů38:58
  29.  BOZP14:30
  30.  Překážky v práci23:47
  31.  Změny pracovního poměru12:08
  32.  Základní zásady obchodního práva11:51
  33.  Živnostenské podnikání23:55
  34.  Obchodní společnosti33:39
  35.  Smlouvy25:02
  36.  Velká novela ZOK – 202121:17
  37.  Aktuální obchodněprávní otázky10:54
 • Odměňování a mzdy2 h 11 min
  38.  Odměňování17:03
  39.  Mzdový systém8:24
  40.  Mzda a její složky29:11
  41.  Zaměstnanecké benefity15:26
  42.  Výpočet mzdy22:10
  43.  Sociální pojištění20:26
  44.  Zdravotní pojištění2:44
  45.  Důchodové pojištění6:29
  46.  Pracovní neschopnost9:01
 • Personální marketing2 h 30 min
  47.  HR marketing13:40
  48.  Personální marketing5:07
  49.  Sociální sítě59:01
  50.  Značka12:01
 • Komunikace36 min
  51.  Komunikace16:50
  52.  Psychologie18:56
 • Ekonomie2 h 5 min
  53.  Ekonomie2:05:12
 • DPH2 h 49 min
  54.  DPH1:49:12
 • DPPO
  55.  DPPO
Celková délka videí 19 h 45 min

Online kurz

Jako Online kurzy označujeme kurzy, které obsahují předtočená videa + e-learning + studijní materiály.

Jak probíhají online kurzy aneb naše desatero!

 1. Společně s lektory praktiky s mnoholetou pracovní zkušeností jsme připravili propracované a intuitivní online studium.
 2. Po objednávce a zaplacení Vám zašleme přístup do online studijního systému, který bude platit 2 měsíce (po domluvě i déle).
 3. Po přihlášení do studijního systému uvidíte jednotlivé lekce kurzu a k nim příslušná videa a další studijní materiály jako např. příklady a testy (každý kurz má jiný typ a rozsah e-learningu).
 4. Ovládání systému je velmi jednoduché.
 5. Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 6. Videa i testy lze pouštět opakovaně.
 7. Pokud budete mít zájem, na závěr kurzu Vám pošleme test a Vy ho vypracujete.
 8. Pro kurzy Personalista, Administrativní pracovník a Marketing, reklama a komunikace platí možnost složení zkoušky profesní kvalifikace. Chcete-li ji absolvovat, napište si o termín. Po jejím složení získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci s autorizací MPSV.
 9. V případě zájmu vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu.
 10. Vždy jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a pomoci posunout Vás za Vaším cílem.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač s připojením k internetu.

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám to nejlepší, co máme. Děláme jen to, co dává smysl!