Cíle kurzu

Naučíte se celou účetní agendu od základů účetnictví přes složitější účetní operace až po účetní závěrku. Dozvíte se, jak vést daňovou evidenci. Budete se věnovat základům daňového systému ČR. Vše procvičíte na příkladech a testech.

Komu je kurz určen

 • Všem, kteří se chtějí naučit účetnictví, základy daní a daňovou evidenci.
 • Těm, kteří chtějí účetnictví, daňovou evidenci a daně studovat on-line.

Co se naučíte

 1. Základy účetnictví: Naučíte se základní principy a postupy účetnictví. Seznámíte se s legislativou účetnictví, s účetními doklady, účetními výkazy a se základními účetními operacemi pro účtové třídy 0, 1, 2 , 3.
 2. Účetnictví pro pokročilé: Budete účtovat účetní operace z oblastí – zúčtovací vztahy, účtování daní a dotací, finanční leasing, cenné papíry, opravné položky, přechodné účty, rezervy, cestovní náhrady. Svou pozornost zaměříte na náklady a výnosy. Projdete si postup při účetní závěrce.
 3. Základy daní: Naučíte se orientovat v daních, porozumíte silniční dani, DPPO, DPFO, DPH.
 4. Daňová evidence: Budete vědět, jak vést agendu daňové evidence.
 5. Řešit příklady: Budete mít k dispozici množství interaktivních testů, na kterých si můžete vyzkoušet správné účtování.

Obsah kurzu

On-line kurz se skládá ze 4 odborných celků, které na sebe navazují:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
 • Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.
 • Podvojnost. Přehled tříd.
 • Inventarizace.
 • Účtování pokladny, banky.
 • Zúčtovací vztahy. DPH.
 • Majetek. Zásoby.
 • Mzdy. Zaúčtování mezd. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Nástup nového zaměstnance.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady.
 • Daně a dotace.
 • Přechodné účty.
 • Opravné položky.
 • Vlastní kapitál.
 • Rezervy.
 • Cizí měny.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka.

3) Daně

 • Úvod do daní.
 • Silniční daň.
 • Daň z příjmů právnických osob.
 • Daň z příjmů fyzických osob.
 • Daň z přidané hodnoty.
 • Osvobození na dani.

4) Daňová evidence

 • Evidence příjmů a výdajů. Peněžní deník.
 • Evidence majetku, zásob, pohledávek, DPH.
 • Mzdy. Zdravotní a sociální pojištění.
 • Uzávěrkové práce. Inventarizace.

Jak online kurz vypadá

Kurz obsahuje:

 • 38 lekcí podle jednotlivých témat
 • 95 videí
 • příklady a procvičování (téměř 500 otázek)

Podívejte se, jak náš online kurz vypadá.

Jak vše probíhá

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému, který bude platit 3 měsíce (po domluvě možno i déle).
 • On-line systém obsahuje materiály ke studiu. Jsou zde pro Vás připravené studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + videa + e-book.
 • Ovládání studijního systému je velmi snadné.

Čas

 • Kurz si můžete objednat kdykoliv.
 • Sami si určíte kdy a odkud chcete studovat.
 • Sami si určíte tempo studia.

Vstupní podmínky

 • Žádné vstupní znalosti účetnictví a daní.
 • Potřebujte pouze počítač a připojení k internetu.

Získáte

 • Osvědčení o absolvování kurzu.

Přehled videí

Celková délka videí 7 h 18 min

Online kurz

Jako Online kurzy označujeme kurzy, které obsahují předtočená videa + e-learning + studijní materiály.

Jak probíhají online kurzy aneb naše desatero!

 1. Společně s lektory praktiky s mnoholetou pracovní zkušeností jsme připravili propracované a intuitivní online studium.
 2. Po objednávce a zaplacení Vám zašleme přístup do online studijního systému, který bude platit 2 měsíce (po domluvě i déle).
 3. Po přihlášení do studijního systému uvidíte jednotlivé lekce kurzu a k nim příslušná videa a další studijní materiály jako např. příklady a testy (každý kurz má jiný typ a rozsah e-learningu).
 4. Ovládání systému je velmi jednoduché.
 5. Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 6. Videa i testy lze pouštět opakovaně.
 7. Pokud budete mít zájem, na závěr kurzu Vám pošleme test a Vy ho vypracujete.
 8. Pro kurzy Personalista, Administrativní pracovník a Marketing, reklama a komunikace platí možnost složení zkoušky profesní kvalifikace. Chcete-li ji absolvovat, napište si o termín. Po jejím složení získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci s autorizací MPSV.
 9. V případě zájmu vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu.
 10. Vždy jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a pomoci posunout Vás za Vaším cílem.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač s připojením k internetu.

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám to nejlepší, co máme. Děláme jen to, co dává smysl!

Navazující a podobné kurzy

Účetnictví a daně online
Ing. Tomáš Zahrádka, Ing. Martina Janečková, Ing. Miroslava Kroftová, Bc. Vladislava Hořavová a Miloslava Dvořáková 5 lektorů
 

Účetnictví a daně

Připravíte se na práci v oboru účetnictví od základů přes složité účetní operace k účetní závěrce. Pochopíte principy a zásady účetnictví, aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Porozumíte daňové soustavě ČR. Vše si procvičíte na účetních příkladech, videích a online testech.


9 075 Kč
zobrazit kurz