Cíle kurzu

Budete se věnovat složitějším účetním operacím, jako jsou zúčtovací vztahy, zúčtování daní a dotací, přechodné účty, vzájemné zápočty, finanční leasing, cenné papíry, opravné položky, rezervy, cizí měny, náklady a výnosy, účetní závěrka.

Pro koho je kurz určen

 • Všem, kteří již znají Základy účetnictví a chtějí se naučit pokročilejší účetní operace.
 • Těm, kteří účetnictví chtějí studovat on-line.

Co se naučíte

 1. Účetnictví pro pokročilé: Naučíte se účetní operace z oblastí – zúčtovací vztahy, účtování daní a dotací, finanční leasing, cenné papíry, opravné položky, přechodné účty, rezervy, cestovní náhrady. Budete se věnovat nákladů a výnosům. Projdete si postup při účetní závěrce.
 2. Řešit příklady: Budete mít k dispozici množství interaktivních testů, na kterých si můžete vyzkoušet správné účtování.

Obsah

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady.
 • Daně a dotace.
 • Přechodné účty.
 • Opravné položky.
 • Vlastní kapitál.
 • Rezervy.
 • Cizí měny.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka.

Jak online kurz vypadá

Kurz obsahuje:

 • 15 lekcí podle jednotlivých témat
 • 29 videí
 • příklady a procvičování (téměř 200 otázek)

Podívejte se, jak náš on-line kurz vypadá.

Jak vše probíhá

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému, který bude platit 3 měsíce (po domluvě možno i déle).
 • On-line systém obsahuje materiály ke studiu. Jsou zde pro Vás připravené studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + videa + e-book.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.

Čas

 • Kurz si můžete objednat kdykoliv.
 • Sami si určíte kdy a odkud chcete studovat.
 • Sami si určíte tempo studia.

Vstupní podmínky

 • Kurz je určen pro ty, kteří již znají základy účetnictví.
 • Potřebujte počítač a připojení k internetu.

Získáte

 • Osvědčení o absolvování kurzu.

Přehled videí

Celková délka videí 2 h 54 min

Online kurz

Jako Online kurzy označujeme kurzy, které obsahují předtočená videa + e-learning + studijní materiály.

Jak probíhají online kurzy aneb naše desatero!

 1. Společně s lektory praktiky s mnoholetou pracovní zkušeností jsme připravili propracované a intuitivní online studium.
 2. Po objednávce a zaplacení Vám zašleme přístup do online studijního systému, který bude platit 2 měsíce (po domluvě i déle).
 3. Po přihlášení do studijního systému uvidíte jednotlivé lekce kurzu a k nim příslušná videa a další studijní materiály jako např. příklady a testy (každý kurz má jiný typ a rozsah e-learningu).
 4. Ovládání systému je velmi jednoduché.
 5. Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 6. Videa i testy lze pouštět opakovaně.
 7. Pokud budete mít zájem, na závěr kurzu Vám pošleme test a Vy ho vypracujete.
 8. Pro kurzy Personalista, Administrativní pracovník a Marketing, reklama a komunikace platí možnost složení zkoušky profesní kvalifikace. Chcete-li ji absolvovat, napište si o termín. Po jejím složení získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci s autorizací MPSV.
 9. V případě zájmu vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu.
 10. Vždy jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a pomoci posunout Vás za Vaším cílem.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač s připojením k internetu.

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám to nejlepší, co máme. Děláme jen to, co dává smysl!