Cíle kurzu

Sestavíte vlastní podnikatelský plán. Naučíte se orientovat v problematice daní, daňové evidence. Zaměříte se na marketing, komunikaci a také na právní rovinu podnikání. Vše na základě znalostí a zkušeností spolupracujících podnikatelů v daných oborech.

Máte podnikatelský nápad? Chcete rozjet novou firmu? Studujte kurz Základy podnikání online.

Komu je kurz určen

 • Všem, kteří chtějí začít podnikat nebo již podnikají a chtějí rozšířit své znalosti a možnosti. Součástí kurzu je sestavení vlastního podnikatelského plánu na míru podnikatele.
 • Těm, kteří základy podnikání chtějí studovat online.

Co všechno se naučíte

 • Podnikatelský záměr: Sestavíte si vlastní podnikatelský záměr.
 • Pracovní a obchodní právo: Naučíte se orientovat v zákoníku práce. Získáte základní znalosti obchodního práva.
 • Komunikační dovednosti: Budete rozvíjet své komunikační dovednosti – vyjednávání, řešení konfliktů a prezentaci.
 • Marketing: Seznámíte se metodami marketingu, SWOT analýzou a marketingovým mixem.
 • Daně a daňová evidence: Získáte orientaci v daních a daňové evidenci.

Obsah

1) Podnikatelský plán

 • Struktura a náležitosti podnikatelského plánu
 • Sestavení podnikatelského plánu

2) Komunikační dovednosti

 • Vyjednávání a argumentace
 • Zvládání konfliktních situací

3) Marketing

 • Základy marketingu
 • Marketingová koncepce
 • Brand management
 • Cenová politika
 • SWOT analýza
 • Marketingový mix

4) Internetový marketing

 • Proces tvorby webových stránek

5) Obchodní právo

 • Základy obchodního práva
 • Obchodní smlouvy

6) Pracovní právo

 • Zákoník práce
 • Pracovněprávní vztahy

7) Ekonomie

 • Základy ekonomie
 • Trh, nabídka, poptávka
 • Banky a pojišťovny

8) Daně

 • Úvod do daní
 • Silniční daň
 • DPH
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z příjmů fyzických osob

9) Daňová evidence

 • Zákony a předpisy
 • Evidenční knihy, doklady
 • Mzdy

Jak vše probíhá

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému na dva měsíce.
 • Online systém obsahuje materiály ke studiu. Jsou zde pro Vás připravené studijní materiály + příklady + testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.

Čas

 • Kurz si můžete objednat kdykoliv.
 • Sami si určíte, kdy a odkud chcete studovat.
 • Sami si určíte tempo studia.

Vstupní podmínky

 • Žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač a připojení k internetu.

Získáte

 • Osvědčení o absolvování kurzu.

Přehled videí

 • Základy marketingu46 min
  1.  Marketingová koncepce13:35
  2.  Bran management12:28
  3.  Životní cyklus produktu12:25
  4.  Cenová politika7:22
 • Podnikatelský záměr2 h 34 min
  5.  Podnikatelský plán1:34:12
 • Právo6 h 33 min
  6.  Základní právní předpisy10:51
  7.  Pracovní právo, základní pojmy, závislá práce10:20
  8.  Pracovní poměr15:43
  9.  Ukončení pracovního poměru28:16
  10.  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr3:29
  11.  Doručování v pracovněprávních vztazích8:00
  12.  Potvrzení o zaměstnání3:34
  13.  Sdílená pracovní místa6:01
  14.  Dovolená na zotavenou9:45
  15.  Home office8:56
  16.  Hromadné propouštění12:30
  17.  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů38:58
  18.  BOZP14:30
  19.  Překážky v práci23:47
  20.  Změny pracovního poměru12:08
  21.  Základní zásady obchodního práva11:51
  22.  Živnostenské podnikání23:55
  23.  Obchodní společnosti33:39
  24.  Smlouvy25:02
  25.  Velká novela ZOK – 202121:17
  26.  Aktuální obchodněprávní otázky10:54
 • Komunikace17 min
  27.  Komunikace16:50
 • Internetový marketing2 h 9 min
  28.  Proces tvorby webu a jak (ne)poptávat web9:00
  29.  Zadávací dokument Brief6:22
  30.  Projektový trojimperativ4:00
  31.  Proč analyzovat, 3 hlavní metody uživatelského výzkumu, tipy na nástroje)5:36
  32.  Návrh webu, Prototyp, Maslowova pyramida webdesignu, tipy na studium)7:46
  33.  Obsah webu, Copywriting, content marketing, blogování12:37
  34.  Co chtít od grafika, přístupnost, způsoby rozběhání webu8:33
  35.  Propagace, Online kanály, trychtýř a See Think Do Care framework5:26
  36.  SEO – optimalizace pro vyhledávače25:19
  37.  PPC reklama, Cílení a možnosti Google Ads a Sklik, výpočet cílového PNO15:35
  38.  Analýza návštěvnosti v Google Analytic29:07
 • Ekonomie2 h 5 min
  39.  Ekonomie2:05:12
 • Práce s počítačem10 h 0 min
  40.  MS Word5:00:01
  41.  MS Excel5:00:03
 • Základy daní25 min
  42.  Poplatník x plátce4:38
  43.  Náklady5:23
  44.  Zůstatková cena3:44
  45.  Silniční daň4:15
  46.  Příklady7:19
 • Daň z příjmů právnických osob11 min
  47.  DPPO4:52
  48.  HV, Zálohy3:42
  49.  Paušální výdaje2:29
 • Daň z příjmů fyzických osob36 min
  50.  DPFO2:18
  51.  Příjmy4:24
  52.  Nezdanitelné části3:06
  53.  Slevy na dani6:14
  54.  Zálohy9:44
  55.  Paušální daň3:25
  56.  Příklady7:13
 • DPH33 min
  57.  Základní pojmy3:51
  58.  Tuzemsko3:32
  59.  Přenesená daňová povinnost3:26
  60.  Registrace5:14
  61.  Dodání zboží5:29
  62.  Osvobozená plnění3:39
  63.  Krácení nároku2:43
  64.  Přiznání k DPH5:21
 • Osvobození na dani7 min
  65.  Osvobození na dani7:18
 • Daňová evidence32 min
  66.  Živnostenské oprávnění8:04
  67.  Peněžní deník7:14
  68.  Základ daně7:21
  69.  Mzdy9:15
Celková délka videí 25 h 48 min
Základy podnikání online

Jan Kupka

„Dlouho jsem přemýšlel nad tím, založit si vlastní firmu a začít podnikat. Ale měl jsme obavy, abych zvládal všechny věci kolem mého řemesla. Tím myslím úřady, faktury, platby, povinnosti. Řemeslo máme v rodině, to nebude problém. Pak jsem našel na internetu možnost se tyto věci naučit v kurzu Základy podnikání. To mě udělalo radost a kurz jsem si objednal. Je pro mě jak dělaný. Lektoři tam vysvětlují to, co je v podnikání důležité. Upozorňují, na co nemáme určitě zapomenout a na co se soustředit. Moc mi pomohl a také bylo jeho studium zábavné. Vrátil jsem se trošku do školy ale takové, která je přímo zaměřena na to, co při svém podnikání potřebuju a využiju. Kurz doporučuji, když chcete začít podnikat nebo se dozvědět spoustu zajímavých věcí kolem podnikání. “

Online kurz

Jako Online kurzy označujeme kurzy, které obsahují předtočená videa + e-learning + studijní materiály.

Jak probíhají online kurzy aneb naše desatero!

 1. Společně s lektory praktiky s mnoholetou pracovní zkušeností jsme připravili propracované a intuitivní online studium.
 2. Po objednávce a zaplacení Vám zašleme přístup do online studijního systému, který bude platit 2 měsíce (po domluvě i déle).
 3. Po přihlášení do studijního systému uvidíte jednotlivé lekce kurzu a k nim příslušná videa a další studijní materiály jako např. příklady a testy (každý kurz má jiný typ a rozsah e-learningu).
 4. Ovládání systému je velmi jednoduché.
 5. Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 6. Videa i testy lze pouštět opakovaně.
 7. Pokud budete mít zájem, na závěr kurzu Vám pošleme test a Vy ho vypracujete.
 8. Pro kurzy Personalista, Administrativní pracovník a Marketing, reklama a komunikace platí možnost složení zkoušky profesní kvalifikace. Chcete-li ji absolvovat, napište si o termín. Po jejím složení získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci s autorizací MPSV.
 9. V případě zájmu vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu.
 10. Vždy jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a pomoci posunout Vás za Vaším cílem.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač s připojením k internetu.

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám to nejlepší, co máme. Děláme jen to, co dává smysl!

Navazující a podobné kurzy

Marketing, reklama a komunikace (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO) online
Štěpánka Duchková, Ing. Mgr. Rudolf Příman, Ing. Tomáš Kouba, Mgr. Jana Berková, Vít Baloušek, Ing. Mgr. Adam Novák a Ing. Libuše Pirklová 7 lektorů
 

Marketing, reklama a komunikace (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO)

Pochopíte postupy a možnosti marketingu a komunikace. Naučíte se je realizovat v praxi, tak aby produkt a služba byly cíleny na vhodného zákazníka za výhodnou cenu ke spokojenosti dodavatele i odběratele. Kurz můžete zakončit zkouškou profesní kvalifikace s garancí MPO.


9 075 Kč
zobrazit kurz