Skip to content

Politika ochrany osobních údajů

Společnost Centrum služeb pro podnikání s.r.o. respektuje a chrání všechny osobní údaje, které od Vás získá. Přinášíme Vám informace o tom, s jakými osobní údaji, jakým způsobem a za jakým účelem pracujeme.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Poskytnutí osobních údajů za účelem studia v našem vzdělávacím centru je zcela dobrovolné, avšak nezbytné k některým činnostem, které souvisí s Vaší účastí na vzdělávacích kurzech. Bez poskytnutí osobních údajů není možné vystavit závěrečná osvědčení o absolvování kurzu, složení závěrečné zkoušky a získání rekvalifikace.

Jak získáváme osobní údaje

 • Osobní údaje získáváme ze závazné přihlášky k účasti na vzdělávacím kurzu, z objednávky kurzu na našich webových stránkách a z dokladů, které nám v souvislosti se studiem poskytnete (kopie dokladu o ukončeném vzdělání).

Jaké osobní údaje spravujeme a zpracováváme

 • Údaje, které slouží k Vaší identifikaci – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození.
 • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
 • Doklad o ukončeném vzdělání – maturitní vysvědčení, výuční list, vysokoškolský diplom.

K jakému účelu osobní údaje používáme

 • Kontaktní údaje používáme za účelem komunikace s Vámi – zaslání faktury, organizačních informací a studijních materiálů.
 • Pokud nám udělíte souhlas, budeme na Vaši e-mailou adresu zasílat nabídky dalšího vzdělávání (informace o aktuálních seminářích o legislativních změnách, nových kurzech, slevách a akcích apod.). Tyto nabídky posíláme formou newsletteru nebo e-mailové zprávy. Svůj souhlas s jejich odesláním na Vaši e-mailou adresu můžete kdykoliv zrušit, v takovém případě bude jejich odesílání okamžitě zastaveno.
 • Identifikační údaje uvádíme v třídních knihách, na osvědčení o absolvování kurzu, složení závěrečné zkoušky a získání rekvalifikace.
 • Pokud budete skládat zkoušku profesní kvalifikace máme povinnost evidovat údaje o konání zkoušky včetně Vašich identifikačních údajů v Informačním systému pro kvalifikace a autorizace ISKA. Tento systém slouží pro komunikaci vzdělávacích center s ministerstvy, která jsou autorizujícím orgánem zkoušky a také k vytištění dokumentů souvisejících se zkouškou.

Po jakou dobu a v jaké podobě osobní údaje uchováváme

 • Za účelem plnění požadavků dozorových a jiných státních orgánů uchováváme osobní údaje po dobu 10 let od ukončení Vašeho studia. Závěrečná osvědčení o absolvování kurzu a závěrečné zkoušce máme z nařízení MŠMT ČR povinnost uchovávat po celou dobu existence firmy.
 • Údaje uchováváme v listinné podobě a v elektronické podobě na zabezpečeném serveru. Zavedli jsme technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů před neoprávněným zpřístupněním.

Komu osobní údaje poskytujeme

 • Osobní údaje zpracováváme sami.
 • Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám v těchto případech:
  • Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR v případě, že studujete rekvalifikační kurz.
  • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvu obchodu a průmyslu ČR v případě, že skládáte zkoušku profesní kvalifikace, pro níž jsou tato ministerstva autorizujícím orgánem.
  • Úřadu práce ČR v případě, že Vaše studium je objednáno a uhrazeno Úřadem práce ČR.
  • Vašemu zaměstnavateli v případě, že Vaše studium je objednáno a uhrazeno Vašim zaměstnavatelem a ten o uvedené informace požádá.

Souhrnný přehled – účel zpracování a příjemci osobních údajů

 • Tato tabulka ukazuje souhrnný přehled osobních údajů našich klientů, které shromažďujeme za účelem poskytování našich služeb:
Zákonný důvodÚčelÚdajeZdroj údajůPříjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvyOdpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář, vyřízení objednávky, vystavení faktury, poskytování vzdělávání (třídní knihy, osvědčení o studiu, osvědčení o závěrečné zkoušce)Osobní a kontakntní údaje klientů (jméno a příjení, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, datum a místo narození, dosažené vzdělání; někdy rodné číslo, datum a místo narození)E-mailová komunikace, kontaktní formulář, závazná přihláške ke studiu, kopie dokladu o ukončeném vzděláníSubdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, chat box. V některých případech: MPSV ČR, MSMT ČR, systém ISKA, Úřad práce ČR.
Oprávněný zájemPoskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)Kontaktní údaje klientůInformace z objednávekMailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé
Oprávněný zájemBěžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na serverÚdaje o prohlížení webu, IP adresyPohyb uživatele na webuGoogle Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby
SouhlasCílená reklama (retargeting)Po dobu max. 13 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webuZobrazení určitých stránek na webuReklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook)
SouhlasZískání demografických přehledů ve statistikách návštěvnostiCookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie)Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerentyGoogle Analytics
SouhlasPřímý marketing (newslettery)E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátoryFormulář pro newsletter (stažení e-booku zdarma)Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů
SouhlasZveřejnění recenze zákazníkaJméno zákazníka, fotografie, e-mailDotazník na konci kurzuCloudová úložiště, mailingové služby

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

 • V případě, že máte zájem o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě zpracovávány, kontaktujte nás prosím písemně na e-mailové adrese info@sluzbyapodnikani.cz nebo na adrese Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2. Informace Vám do 30 dnů zašleme.
 • Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete se na nás obrátit s žádostí o vysvětlení nebo s žádostí o odstranění tohoto stavu. Vaši žádost budeme bezodkladně řešit.
 • Pokud jste nám poskytli souhlas, abychom Vám zasílali nabídky dalšího vzdělávání formou e-mailu nebo newsletteru a chcete tento souhlas zrušit, napište nám prosím, zasílání nabídek bude okamžitě zastaveno. Kontaktujte nás písemně na e-mailové adrese info@sluzbyapodnikani.cz nebo na adrese Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2.
 • V souladu s GDPR máte právo v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Další informace

 • Budete-li potřebovat další informace, rádi Vám je poskytneme na e-mailové adrese: info@sluzbyapodnikani.cz.

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 25.5.2018.