Cíle kurzu

Naučíte se základy pracovního práva. KURZ ZAHRNUJE ZMĚNY, KTERÉ V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 PLATÍ OD 1.10.2023. Témata kurzu jsou: pracovní poměr, ukončení pracovního poměru, dohody, dovolená, práce na dálku, informační povinnost, ochrana oznamovatelů, GDPR, BOZP a další.

Komu je kurz určen

 • Všem, kteří se chtějí naučit základy pracovního práva a chtějí studovat online.
 • Všem, kteří chtějí vědět, jak se do pracovního práva promítne novela zákoníku práce z roku 2023, která má platnost od 1.10.2023.

Co se naučíte

 • Získáte orientaci v oblasti pracovního práva.

Obsah kurzu

Kurz obsahuje témata:

 • Základní právní předpisy
 • Pracovní právo, základní pojmy, závislá práce
 • Pracovní poměr
 • Ukončení pracovního poměru
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Doručování v pracovněprávních vztazích
 • Potvrzení o zaměstnání
 • Sdílená pracovní místa
 • Dovolená na zotavenou
 • Home office
 • Hromadné propouštění
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 • BOZP
 • Překážky v práci
 • Změny pracovního poměru

Jak online kurz vypadá

Kurz obsahuje:

 • 15 videí (jejich rozpis najdete dále na této stránce)

Vše probíhá jednoduše

 • Dostanete přístup do online studijního systému, který bude platit 3 měsíce (po domluvě možno i déle).
 • Jsou zde pro Vás připravená videa.
 • Ovládání studijního systému přes internet a je snadné.

Čas výuky

 • Kurz si můžete objednat kdykoliv.
 • Sami si určíte, kdy a odkud chcete studovat.
 • Sami si určíte tempo studia.

Vstupní podmínky

 • Žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač a připojení k internetu.

Získáte

 • Osvědčení o absolvování  kurzu

Přehled videí

 • Videa5 h 48 min
  1.  Základní právní předpisy10:51
  2.  Pracovní poměr11:41
  3.  Zkušební doba8:42
  4.  Ukončení pracovního poměru11:42
  5.  Ukončení pracovního poměru dohodou3:44
  6.  Ukončení pracovního poměru výpovědí28:55
  7.  Ukončení pracovního poměru – okamžité zrušení3:42
  8.  Hromadné propouštění6:38
  9.  Spory o neplatnost ukončení pracovního poměru13:12
  10.  Práce na dálku20:48
  11.  Dovolená13:00
  12.  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr15:53
  13.  Informační povinnost10:45
  14.  BOZP14:30
  15.  Překážky v práci23:47
  16.  Změny pracovního poměru12:08
  17.  Doručování do vlastních rukou a elektronické uzavírání smluv22:36
  18.  GDPR36:18
  19.  Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)19:28
Celková délka videí 5 h 48 min

Online kurz

Jako Online kurzy označujeme kurzy, které obsahují předtočená videa + e-learning + studijní materiály.

Jak probíhají online kurzy aneb naše desatero!

 1. Společně s lektory praktiky s mnoholetou pracovní zkušeností jsme připravili propracované a intuitivní online studium.
 2. Po objednávce a zaplacení Vám zašleme přístup do online studijního systému, který bude platit 2 měsíce (po domluvě i déle).
 3. Po přihlášení do studijního systému uvidíte jednotlivé lekce kurzu a k nim příslušná videa a další studijní materiály jako např. příklady a testy (každý kurz má jiný typ a rozsah e-learningu).
 4. Ovládání systému je velmi jednoduché.
 5. Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 6. Videa i testy lze pouštět opakovaně.
 7. Pokud budete mít zájem, na závěr kurzu Vám pošleme test a Vy ho vypracujete.
 8. Pro kurzy Personalista, Administrativní pracovník a Marketing, reklama a komunikace platí možnost složení zkoušky profesní kvalifikace. Chcete-li ji absolvovat, napište si o termín. Po jejím složení získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci s autorizací MPSV.
 9. V případě zájmu vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu.
 10. Vždy jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a pomoci posunout Vás za Vaším cílem.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač s připojením k internetu.

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám to nejlepší, co máme. Děláme jen to, co dává smysl!